Nấm hương

Thành Phần:

Khối Lượng: 500g; 400g;350g;300g;200g;100g;50g

Chỉ Tiêu Chất Lượng: