Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM

Địa chỉ : Số 62 đường thành tang thôn minh hiệp 1, minh khai Hoài Đức Hà Nội
Phòng Kinh Doanh : 0912701633
Email : Bunphokhophuongnam@gmail.com
Website : bunphokhophuongnam.com