Mộc nhĩ ( Nấm tai mèo)

Thành Phần:

Khối Lượng: 500g; 400g;350g;300g;200g;100g

Chỉ Tiêu Chất Lượng: