BÁNH ĐA NEM PHƯƠNG NAM

Thành Phần: 100% tinh bột gạo nguyên chất, muối

Khối Lượng: 500g; 400g;350g;300g;200g

Chỉ Tiêu Chất Lượng:

nem-ran-ha-noi