Miến cuộn con

Thành Phần: 100% tinh bột dong

Khối Lượng: 500g; 400g;350g;300g;200g

Chỉ Tiêu Chất Lượng: